Experimenteerbuurt Emmen

10 november 2016
Seline Wijker

Bij het klooster in Ter Apel wordt een prijswinnend houten huisje gebouwd. 29 km

Op 8 mei is het prototype van de Cubestee verhuisd van Ter Apel naar de Experimenteerbuurt in Emmen. In Emmen fungeert de Cubestee als kantoor voor de ‘doeners’ van deze buurt in wording.

Kijk voor meer informatie op de website: http://experimenteerbuurt.nl

Bij klooster Ter Apel was de Cubestee te bewonderen als aanvulling op tentoonstellilng ‘Exodus’. In deze tentoonstelling werd de vluchtelingenproblematiek belicht vanuit het perspectief van internationale kunstenaars.

Onze Cubestee sloot bij deze tentoonstelling aan als onderdeel van de prijsvraaginzending ‘Nieuwe erven, nieuwe buren, nieuwe oogsten‘ die we in samenwerking met Stichting Het Groninger Landschap, Dékan en MD landschapsarchitecten hebben ingediend voor de prijsvraag ‘A Home Away From Home‘. Een prijsvraag uitgeschreven door de Rijksbouwmeester en het COA. Met onze inzending koppelen we de opvang van vluchtelingen aan actuele vraagstukken in het landelijke gebied; krimp, leegstand erfgoed, gebrek aan goedkope huisvesting en onder druk staande sociale verbanden en voorzieningen. De Cubestee draagt daar, als tijdelijk woonunit, bij aan de transformatie van leegstaande erven tot zelfvoorzienende woon-, werkerven.